NAFSU ITU RAHMAT SALAH GUNA DAPAT LAKNAT.

Bukan mudah memerangi nafsu kerana terlalu banyak dahan, ranting, pucuk dan akar perlu disusuri. Terlalu banyak cabang dan liku perlu dipagari.
Tersilap sikit menerajui nafsu maka nafsu laknatlah memakan diri.
Kerana nafsu laknat bolih berbunuhan, kerana nafsu laknat bolih bermusuhan, kerana nafsu laknat berlaku penipuan, kerana nafsu laknat berlaku pembohongan.
Kerana nafsu laknat berlaku penceraian, kerana nafsu laknat yg haram bolih dihalalkan, yg halal bolih diharamkan. Kerana nafsu laknat Quran dipunggungkan. Kerana nafsu laknat dunia tidak aman dari peperangan.
Kerana nafsu laknat bolih menyalahkan Tuhan
Kerana nafsu laknat bolih tak mengaku adanya Tuhan. Kerana nafsu laknatlah kitab dan sunnah dipermainkan.
(atom)

*PERINGATAN BUATKU*
Beza dulu dan Sekarang…
Tahukah kalian betapa sibuk orang-orang zaman sekarang dengan handpone, pagi dan petang, sebelum shalat dan sesudah shalat, sebelum tidur dan sesudah tidur. Demikian juga dengan apa yang dilakukan oleh ulama salafus shalih, tapi dengan Al-Qur’an.
{Syekh Ahmad Isa Al-Mu’ashrawi)
Jika engkau melihat seseorang yang jauh dari Tuhannya,… janganlah engkau mengejeknya maka engkau akan lebih jauh dariNya,.. kerana Allah سبحانه و تعالى lebih dekat dengan pendosa dibandingkan dengan orang-orang sombong “

 

Kalam Mutiara Abuya As-Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani.

Siapa saja yang memiliki kitab wiridku, berarti ia telah mendapatkan ijazah (izin untuk mengamalkannya). Ijazah itu bukan dariku, tetapi langsung dari para pengarang wirid-wirid tersebut.
Seharusnya seorang santri mempunyai bacaan wirid untuk menjaga dirinya dari kesesatan.
Seharusnya seorang santri benyak beribadah, dengan tujuan menjaganya dari perbuatan maksiat dan untuk memperkuat hafalannya.
Kunci segala rahasia bersumber pada bacaan shalawat kepada Rasulullah SAW.
Jadikanlah Shalawat kepada Rasulullah Saw. senantiasa berada diantara dirimu dan munajatmu.
Ketika kita memuji atau menyebut keutamaan seseorang, bukan berarti kita juga merendahkan pihak lain (yang tidak disebut).
Tidak meremehkan santri, kecuali orang bodoh.
Sikap patuh dan rendah hati yang dibarengi dengan sedikit ilmu itu lebih baik, dari pada sifat licik dan sombong yang dibarengi dengan banyaknya ilmu.
Aku senang kepada santri yang berani, tetapi sopan.
Orang alim idak cukup dengan ilmunya saja, tetapi ia harus meiliki siffat bijaksana.
Orang alim tidak cukup dengn ilmunya saja, tetapi ia harus memiliki akhlak yang baik.
Orang alim harus memiliki dada yang lapang.
Orang yang memiliki cakrawala ilmu yang luas, akan sedikit protes kepada orang lain.
Akhlak lebih di dahulukan daripada ilmu.
Aku terlebih dahulu mengajarkan akhlak dan moral, sebelum aku mengajarkan ilmu dan kitab.
Ilmu masih bisa dicari, tetapi tidak demikian dengan khidmah (pengabdian).
Amar makruf dan nahi munkar harus dilakukkan dengan sikap bijak, lembut, dan bertahap.
Hendaknya tujuanmu adalah menyebarkan ilmu, bukan malah mengalihkan perhatian banyak orang kepada dirimu. Sebarkanlah ilmu tanpa harus memperdulikan apakah mereke menerimamu atau berpaling darimu.
Ilmu tidak akan berkumpul dengan sifat sombong di dalam satu dada.
Ilmu tidak berkumpul dengan bisnis. Jika memang harus berbisnis seperlunya saja.
Jangan sampai bisnis mengalahkan ilmu.
Semua ilmu itu penting, tetapi harus mendahulukan yang paling penting.
Ikatan yang memperkuat huungan antara guru dan muridnya dalah menyebarkan ilmunya di atas metodenya.
Ikatan yang mengokohkan hubungan antara kami dengan santri-santri kami adalah membaca wirid-wirid kami, mendoakan kami, dan senantiasa mengikuti manhaj kami.
Kalian harus melanggengkan bacaan wirid, sebab wirid dapat menjadi tameng dan perisai diri.

Nubdzah min aqwaali wa hikami Al-Waalid Al-Habiib Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Radhiyallaahu ‘anh

Please follow and like us:
0